رویه های بازگرداندن کالا

مشتریان گرامی درصورتی که محصول مربوطه را دریافت نکرده باشند تا ۲۴ ساعت پس از دریافت کالا می‌توانند راجع‌به مرجوع کردن سفارش با پشتیبانی مستریدک تماس حاصل نمایند تا برای بازگرداندن کالا و استرداد وجه سفارش راهنمایی شوند.