زنجیر برند برلیان

زنجیر برند برلیان

/https-mr-yadak-com-store-11-store-78-2

#زنجیر برلیان دارای مشخصات زیر است : H ضخیم 102 دانهزنجير از سر هم كردن قطعات ريز تشكيل مي شود. مواد اوليه اين قطعات ، برش و صيقلی بودن آنها و دقت دستگاهی كه اين قطعات را به هم وصل مي كند ، در نحوه كاركرد و طول عمر زنجير تاثير بسزايی دارد ، بنابراين موارد فوق در ساخت زنجير برلیان مورد توجه قرار گرفته است 🙏زنجير برلیان از فولاد آلياژ 20CR ساخته شده است ، مقاومت اين نوع فولاد در برابر خوردگی ، سايش و خستگی بسيار بالاست 🙏دستگاهي كه قطعات ريز زنجير برلیان  را به هم وصل و سپس پيم های آن را نصب می كند ، ژاپنی است و از دقت بالايی برخوردار است 🙏گيريسی كه روی زنجير بكار می رود و بالاخص گيريسی كه در پيم های زنجير قرار مي گيرد ، لازم است دارای كيفيت خوبی باشد كه از نفوذ گرد و خاك و آب به داخل پيم زنجير جلوگيری كند و مانع قفل شدن زنجير شود 🙏در زنجير برلیان  گيريس بكار رفته ژاپنی است و كيفيت بالاي اين گيريس باعث افزايش طول عمر آن شده است 🙏تمامي قطعات زنجير برلیان با حرارت سخت كاری می شود 🙏آبكاري مس روی زنجير برلیان انجام می شود و اين آبكاری نيز به طول عمر آن می افزايد🙏